Współpraca

dłonie

Nasze Stowarzyszenie z dumą współpracuje z różnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działania. Wierzymy, że dzięki tej współpracy możemy skuteczniej realizować nasze cele i misję. Współpracujemy również z instytucjami administracji państwowej oraz samorządami lokalnymi, co pozwala nam na skuteczne działanie na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współpraca ze społecznością lokalną jest dla nas niezwykle ważna, ponieważ to właśnie ona jest najważniejszym odbiorcą naszych działań. Dzięki tej bliskiej współpracy jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć potrzeby osób, którym pomagamy.