Oferujemy pomoc.

jedzenie

Nasze Stowarzyszenie ma na celu przede wszystkim pomóc osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wierzymy, że każdy zasługuje na drugą szansę i możliwość pełnego uczestnictwa w społeczeństwie, dlatego oferujemy szereg usług i programów, które mają na celu reintegrację społeczną i zawodową.

  • Reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Wspieranie wszelkich form przedsiębiorczości.
  • Wzajemna pomoc i współpraca członków Stowarzyszenia.
  • Zapewnienie schronienia, posiłków i wsparcia potrzebującym.
  • Działania edukacyjne i szkoleniowe zmierzające do podniesienia kwalifikacji i poziomu wykształcenia osób podlegającym wykluczeniu społecznemu.
  • Działania aktywizacji zawodowej przygotowującej osoby podlegające wykluczeniu społecznemu do różnych form przedsiębiorczości.
  • Kompleksowa pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.